Ramboll Oy | Infra Sisä-Suomi

Yritys halusi ulkopuolista näkemystä uusien toimitilojensa suunnitteluprosessiin. Projektissa käytettiin osallistavia menetelmiä, jossa yrityksen työntekijät yhdessä suunnittelijoiden kanssa määrittelivät kehittämistarpeet ja reunaehdot suunnittelutyölle. Tämän perusteella sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijat Emmi-Reetta Miettinen ja Mila Sipilä tuottivat ratkaisuehdotuksia yhteiseen arviontiin. Prosessin aikana järjestettiin henkilöstölle avoimia arviointitilaisuuksia, joissa he arvioivat suunnitteluehdotuksia ja tekivät parannusehdotuksia. Projekti aloitettiin ohjattuna projektityönä ja edeten opinnäytetöiksi.

Kuva: Emmi-Reetta Miettinen