Kalevala Jewelry

Vuodesta 2008 lähtien on Kalevala Jewelryn kanssa toteutettu vuosittain yhteistyöprojekti, jossa teema on vaihdellut yrityksen tarpeen mukaan. Projektissa opiskelijat suunnittelevat koruehdotuksia ja tuotekonsepteja joiden ympärille rakennetaan myös tuotteeseen liittyvä brändi kulloisenkin kohderyhmän mukaisesti. Kokonaisuudet esitellään yrityksen tuotekehityksestä vastaaville henkilöille, jotka kommentoivat suunnittelukokonaisuuksia. Projekteissa opitaan toimimaan teollisessa tuotekehitysprosessissa ja tiimissä.

Kuva: Jarno Räsänen, Tervas