Farmi Forest

Suunnittelun kohteena oli Farmi Forest Corporationin uutuushakkuri. Sille määriteltiin yhdessä asiakkaan kanssa haluttava mielikuva, jossa huomioitiin yrityksen graafinen ilme ja suunnitteluohjeet. Tuotemuotoilussa tavoitteena oli yhdistää koneen toiminnallisuus ja käytettävyys sekä valmistus- ja materiaalitekniset ominaisuudet yhdistettynä tuotteen tarkoituksenmukaiseen ja myyvään kokonaisilmeeseen. Lanseerausvaiheessa yrityksen internetsivuille tuotettiin näyttävät tuotevisualisoinnit.

Farmi Forest – projekti toteutettiin ohjattuna projektityönä ja työharjoitteluna. Muotoilutiimin  muodostivat Nico Jussila, Ville Pietiläinen, Timi Jouppila, Janita Kingelin ja Antti Poikonen.

www.farmiforest.fi