Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on palveluiden kokonaisvaltaista suunnittelua, jonka päämääränä on asiakaskokemuksen parantaminen. Palvelumuotoilu on innovatiivista, asiakkaita osallistavaa ja monialaista – siinä yhdistyvät kaikki muotoilun alat, bisnes ja tekniikka. Opinnoissa tehdään paljon töitä oikeiden asiakkaiden kanssa. Palvelumuotoilulla on tällä hetkellä paljon kysyntää ja siksi työtilanne on alalla hyvä.