Teollinen muotoilu

Teollisen muotoilijan koulutus antaa sinulle valmiudet muotoilla kulutustuotteita, teknisiä laitteita, kulkuvälineitä ja erilaisia käyttöliittymiä. Teollisena muotoilijana kehität teollisesti valmistettavien tuotteiden toiminnallisia ja esteettisiä ominaisuuksia suunnitteluprosessin ideointi- ja konseptointivaiheissa sekä tuotantoon saattamisessa. Teolliseen muotoiluun kuuluvat myös palvelukokonaisuuksien ja vuorovaikutuksen suunnittelu, sekä tuotteen valmistettavuuden, ergonomian ja kaupallistettavuuden kehittäminen. Vahvistat muotoiluosaamisellasi asiakkaan brändia yhteistyössä muiden erikoisuunnittelijoiden kanssa. Ammattitaidoissasi tulevat korostumaan kuvallisen aineiston tuottaminen ja viestinnällisyys, tulevaisuusajattelu, konseptien luominen, skenaariomenetelmät ja kolmiulotteisten mallien tekeminen tietokoneavusteisesti.

Kuva: Celeri-vene, Juhana Laivamaa