OPISKELU

Savoniassa voit opiskella muotoilun tutkinto-ohjelmassa, jossa on neljä eri suuntautumisvaihtoehtoa. Valitset hakuvaiheessa yhden suuntautumisvaihtoehdon, jonka mukaan valmistut:

Tutkintonimikkeesi on Muotoilija (AMK). Lisää koulutusvaihtoehdoista voit lukea Savonia-AMK:n sivuilta.

Muotoiluopintojen tavoitteena on, että osaat suunnitella ja kehittää tuotteita, ympäristöjä ja palveluja. Opiskelu ja työskentely alalla edellyttävät luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, kuvallista ja kolmiulotteista hahmotuskykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Oman alan seuraaminen on trendiherkällä alalla tärkeää. Opiskelet oppimisympäristössä, jossa työpajatyöskentely, erilaiset projektit, harjoittelu, tutkimus- ja tuotekehityshankkeet antavat valmiuksia työelämään ja tulevaisuuden ammattitehtävissä toimimiseen.

Muotoilijan tiedoilla ja taidoilla ideat ja mielikuvat muuttuvat tulevaisuuden tuotteiksi ja palveluiksi.