Muotoilija (AMK), monimuotototeutus

Koulutuksen nimi: Muotoilun tutkinto-ohjelma
Tutkintonimike: Muotoilija (AMK)
Laajuus: 240 opintopistettä, 4 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Lähiopetuspäivät lv 2019–2020: 28.8.–1.9., 20.-21.9., 16.–19.10., 15.-16.11., 13.–14.12.2019 ja 17.–18.1., 7.–8.2., 4.–7.3. ja 24.–25.4.2020
Aloituspaikat: 20

Koulutuksen tavoite

Muotoilijan kädenjälki näkyy kaikkialla. Tulevaisuus tarvitsee uusia palveluinnovaatioita!

Savoniassa sinusta tulee aktiivinen palvelumuotoilun ammattilainen. Sinä hallitset suunnitteluprosessin, visuaalista ilmaisua ja eri valmistustekniikoita. Opit myös kestävän kehityksen sekä liiketoiminnan merkityksen osana palvelumuotoilijan työtä.

Sopivasti tekemistä ja teoriaa

Muotoilun opiskelijana pääset heti kiinni käytännön tekemiseen. Suunnittelutaito, uskallus kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja, ovat muotoilijan perustyötä; pääset kehittämään näitä taitoja myös monialaisissa työelämän projekteissa.

Muotoilijan (AMK), monimuotokoulutuksessa ammattiopinnot painottuvat Palvelumuotoiluun. Jokainen opiskelija rakentaa omiin tavoitteisiin soveltuvan kokonaisuuden ja laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sen toteuttamiseksi. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa eli HOPSissa sinulla on mahdollisuus hyödyntää aiemmin hankkimaasi osaamista. Suuntaat opintojasi Palvelumuotoiluun muotoilustudioiden opinnoilla, työpaikallasi toteutettavilla kehittämisprojekteilla, ammatillisella harjoittelulla sekä opinnäytetyölläsi.

Palvelumuotoilijan tehtävät ovat monipuolisia muun muassa tuotteiden, palveluiden, prosessien ja vuorovaikutustilanteiden suunnittelua. Muotoilijan työssä korostuvat asiakasymmärrys, aloitteellisuus, näkemyksellisyys ja tulevaisuuslähtöinen ajattelu.

Koulutuksen jälkeen sinä olet laaja-alainen muotoilun ja luovan suunnittelun osaaja; vahvuusalueesi on palvelumuotoilussa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintakoe järjestetään 27.5.2019 klo 9 alkaen Opistotien kampuksella (Opistotie 2, 70200 Kuopio). Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse. Hakijat tuovat mukanaan ennakkotehtävän tullessaan valintakokeeseen. Muotoilija (AMK) monimuotototeutuksen ennakkotehtävä julkaistaan Savonian nettisivuilla 8.4.2019.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä (maksimi 100 p). Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti (joka osiosta on saatava vähintään 1 piste). Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet