Muotoilija YAMK

 

Koulutuksen nimi: Muotoilun (YAMK) tutkinto-ohjelma, Design Making, monimuotototeutus
Tutkintonimike: Muotoilija (ylempi AMK)
Laajuus: 60 opintopistettä, 2 vuotta
Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Toteutustapa: Monimuotototeutus
Aloituspaikat: 20

Koulutuksen tavoite

Design Making -koulutus tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa muotoilun alalta ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa ja johtamistehtävissä toimimista varten.

Koulutuksen aikana jatko-opiskelija saa uusia kumppaneita, ajatuksia, keinoja ja tavoitteita oman asiantuntemuksensa syventämiseksi vastaamaan globalisaation, digitalisaation ja työelämän muutosten haasteisiin.

Koulutus perustuu siihen oletukseen, että luova, teknisesti ja sosiaalisesti taitava muotoilija, tuotesuunnittelija tai valmistaja pystyy tuomaan oman kontribuutionsa työelämään ja yrittämiseen 2020-luvulla.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutukseen voi hakea, mikäli on suorittanut jonkin seuraavista korkeakoulututkinnoista: Muotoilija (AMK), Artenomi (AMK), Vestonomi (AMK), Medianomi (AMK), Kuvataiteilija (AMK), Taiteen maisteri (muotoiluala), Rakennusarkkitehti (AMK), Insinööri (AMK), Arkkitehti, Diplomi-insinööri. Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolme vuotta (36 kk) muotoilualan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta. Myös muu korkeakoulututkinto voidaan hyväksyä, mikäli hakijalla on vähintään kolme vuotta muotoilualan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kolmen vuoden työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2018). Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu muotoilun alan työkokemus.

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee pyydettäessä osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Kulttuurialalla myös taiteellinen toiminta voidaan hyväksyä työkokemukseksi. Se täytyy osoittaa esim. portfoliolla.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee pyydettäessä toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Opiskelijavalinta, ennakkotehtävä ja valintakoe

20 opiskelijaa valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeeseen liittyy ennakkotehtävä.

Valintakoe järjestetään pe 1.6.2018 klo 9:00–15:00 Opistotien kampuksella (Opistotie 2, 70200 Kuopio).

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeeseen liittyy ennakkotehtävä, joka julkaistaan tällä sivulla 11.4.2018. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 11.5.2018 klo 23:59 mennessä osoitteeseen hakijapalvelut@savonia.fi (otsikkokenttään: Muotoilu yamk ennakkotehtävä). Ennakkotehtävä on pohjana valintakokeen haastattelussa.

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä ja alin hyväksyttävä pistemäärä 20 pistettä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti (joka osiosta on saatava vähintään 1 piste).

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet